İkinci Mərtəbənin Beton Qatı İşləri

Ikinci Mertebenin Beton Qati Isleri

İkinci mərtəbənin beton qatı işləri yekunlaşır.