Qeyri-yaşayış sahəsi

1131,65

- 1 mərtəbədən təxliyyə pilləkəni

8,25

Pilləkən qəfəsi

13

Tambur

4,19

Meydança

3,07

Texniki otaq

4,12

Lift holu

8,92

Pilləkən qəfəsi

12,91

Giriş artırması

14,84

Texniki otaq

4,12

Lift hollu

8,92

Pilləkən qəfəsi

12,91

Giriş artırması

14,84

Texniki otaq

4,12

Lift holu

8,92

Pilləkən qəfəsi

12,91

Giriş artırması

14,84

- 1 mərtəbədən təxliyyə pilləkəni

8,25

- 1 mərtəbədən təxliyyə pilləkəni

13,78

Komendant məntəqəsi

7,48

- 1 mərtəbədən təxliyyə pilləkəni

14,33

Ümumi sahə:

1179,22