1
mərtəbə
Qeyri-yaşayış sahəsi
2-4
mərtəbə
Menzil sayi
Mənzil sayı
5
Menzil novu
Mənzillərin növü
1, 2, 3 otaqlı
5-7
mərtəbə
Menzil sayi
Mənzil sayı
Menzil novu
Mənzillərin növü
1, 2, 3 otaqlı
8
mərtəbə
Menzil sayi
Mənzil sayı
4
Menzil novu
Mənzillərin növü
1, 2, 3 otaqlı