1
mərtəbə
Qeyri-yaşayış sahəsi
2-7
mərtəbə
Menzil sayi
Mənzil sayı
6 * 5
Menzil novu
Mənzillərin növü
1, 1/2, 2/3, 3 otaqlı
8
mərtəbə
Menzil sayi
Mənzil sayı
4
Menzil novu
Mənzillərin növü
1, 1/2, 2/3, 3 otaqlı