Mertebe sayi
Mərtəbə sayı
8
Menzil sayi
Mənzil sayı
34
Mertebe sayi
Mərtəbə sayı
8
Menzil sayi
Mənzil sayı
35
Mertebe sayi
Mərtəbə sayı
8
Menzil sayi
Mənzil sayı
34